ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  06/05/2020

 

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε αυτή την ιστοσελίδα. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας («Τοποθεσία» ή «Ιστότοπος») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της Tοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca-Cola Services NV (και τους παροχείς υπηρεσιών για την Τοποθεσία) αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα Tοποθεσία.Καθεστώς ιδιοκτησίας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου

2.Η Τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι ταινίες, τα μουσικά και ηχητικά αρχεία, το λογισμικό οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, τα εικονίδια και οι εικόνες, (το «Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Coca-Cola Services NV και της The Coca-Cola Company ή τρίτους με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Επίσης ο Ιστότοπος προστατεύεται με βάση τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.Περαιτέρω αναγνωρίζετε ότι η The Coca-Cola Company είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των σημάτων” “Coca-Cola”, “Coke” καθώς και όλων των εμπορικών ονομασιών που συνδέονται με τις λέξεις και Coca-Cola. Στον Ιστότοπο μπορεί να εμφανίζονται και άλλα εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company ή και τρίτων δικαιούχων, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών των δικαιούχων.

4.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της The Coca-Cola Company. Η The Coca-Cola Company θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ποινικής δίωξης.Περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί μας

5.Ενδέχεται να περιλάβουμε δυνατότητες σε αυτόν τον Ιστότοπο μέσω των οποίων μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο μαζί μας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι προσβάσιμο δημοσίως. Εάν κάνετε χρήση αυτών των δυνατοτήτων συμφωνείτε και παρέχετε δωρεάν προς την Coca-Cola Services NV και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις μια παγκόσμιας εμβέλειας, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εις το διηνεκές και αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής σε κάθε γνωστό υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο. Για το περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω του Ιστοτόπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τα σχετικά δικαιώματα να παράσχετε τις προαναφερόμενες άδειες χρήσης και ότι το περιεχόμενο και η παραχώρησή του είναι σύμφωνα με του εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν προσκαλούμε ή ενθαρρύνουμε την υποβολή περιεχομένου με ιδέες ή προτάσεις για τον Ιστότοπο ή τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Εάν μας στείλετε τέτοιες ιδέες ή προτάσεις, ανεξαρτήτως περιεχομένου, δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς εσάς και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε κατά βούληση και για οποιοδήποτε σκοπό.

6.Απαγορεύεται κάθε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή προγράμματα με καταστροφικό και επιθετικό περιεχόμενο.

7.Ομοίως απαγορεύεται η υποβολή περιεχομένου που περιέχει απόρρητες εμπορικές πληροφορίες χωρίς την άδεια του προσώπου στο οποίο αφορούν.Η χρήση της Τοποθεσίας

8.Η Coca-Cola Services NV σάς χορηγεί την άδεια χρήσης της Τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

9.Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.

10.Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Coca-Cola Services NV.

11.· Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της Τοποθεσίας, δεσμεύστε προς την Coca-Cola Services NV ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Coca-Cola Services NV θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Coca-Cola Services NV, αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της Τοποθεσίας από τρίτους.

12.· Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην Tοποθεσία. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην Tοποθεσία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της Tοποθεσίας.

13.Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Ιστότοπου για διαφήμιση ή για προσφορές.Απόρρητο

14.Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Coca-Cola Services NV σύμφωνα με την πολιτική για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων( https://www.schweppes.gr/privacy-policy.php ) της Τοποθεσίας.Αποποίηση Ευθύνης

15.Το Περιεχόμενο της Τοποθεσίας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca-Cola Services NV, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca-Cola Services NV δεν εγγυάται ότι η Τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.

16.Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην Τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

Το Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή και σας δίδεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ακαταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή της μη παραβίασης. χωρίς κανένα περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca-Cola Services NV δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

17.Η Coca-Cola Services NV δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

18.Η χρήση της Τοποθεσίας γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Τόσο η Coca-Cola Services NV όσο και οι θυγατρικές της, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι της ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της Τοποθεσίας δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική, μελλοντική ή άλλου είδους ζημιά που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της Τοποθεσίας ή του περιεχομένου, είτε βασίζονται σε συμβατικές υποχρεώσεις, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), είτε αφορά πλήρη ευθύνη ή άλλες, ακόμα και εάν η πιθανότητα τέτοιας βλάβης έχει γίνει γνωστή.

19.Εάν είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα της Τοποθεσίας, η μοναδική σας αξίωση εξαντλείται στη διακοπή χρήσης της.Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

20.Η Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν προωθούμε ή υποστηρίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τη χρήση αυτών των ιστότοπων. εκτός της Coca-Cola Services NV. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ενημέρωση και, εφόσον επιλεγούν από εσάς, θα σας οδηγούν σε άλλους ιστότοπους μόνο με δική σας ευθύνη. Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη η ενημέρωσή σας για τους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων πριν πλοηγηθείτε σε αυτούς. Η Coca-Cola Services NV δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών.Σύνδεση με την Τοποθεσία

21.Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην Τοποθεσία εάν σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Coca-Cola Services NV

Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτή την Τοποθεσία

22.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την Τοποθεσία ανήκουν στην Coca-Cola Services NV ή στους παρόχους/ αδειοδότες αυτής.Αποζημίωση

23.Στο μέτρο που δεν απαγορεύεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμφωνείτε να αποκαταστήσετε κάθε ζημία της Coca-Cola Services NV και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την χρήση αυτού του Ιστότοπου, την παραβίαση των παρόντων όρων Χρήσης ή την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.Αναθεώρηση των όρων

24.Η Coca-Cola Services NV μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς.Γενικά

25.Οι όροι χρήσης και η χρήση της Τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους του Βελγίου ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στις Βρυξέλλες είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την Τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η Τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός. Το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών δεν εφαρμόζεται στους παρόντες όρους Χρήσης.

26.Εάν η Coca-Cola Services NV αποφασίσει να αποποιηθεί οποιαδήποτε αθέτηση δέσμευσης που απορρέει από τους όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι αποποιείται και οποιαδήποτε άλλη αθέτηση τώρα και στο μέλλον.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα βοηθήματα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν έγκυρο και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

27.Συμφωνείτε ότι η τυπωμένη έκδοση της Τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή θα συνιστά έγγραφη απόδειξη σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Συμφωνείτε ότι δεν ιδρύεται ομόρρυθμη εταιρεία ή κοινοπραξία ή εργασιακή σχέση ή άλλου είδους αντιπροσώπευση με την Coca-Cola Services NV ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της Τοποθεσίας από εσάς.

28.Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Schweppes International Limited. Schweppes and the Schweppes device are registered trademarks of Schweppes International Limited.