ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Schweppes The Club

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 27/09/20231. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128, (στο εξής «Διοργανώτρια»), για λογαριασμό του πελάτη της «Coca-Cola Services NV», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει δώρα (εφεξής «Δώρα») μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου www.schweppes.gr, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.2. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος και της Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, της Coca-Cola Hellas AE, «Coca-Cola Services NV», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08/08/2020, ώρα 23.00 έως και 05/01/2024, ώρα 23.59 (εφεξής «Διάρκεια Διαγωνισμού»).5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει:
(α) Να αγοράσει μια από τις συσκευασίες Schweppes 330ml ή πολυσυσκευασίες Schweppes 4x330ml ή 6x330ml (αφορά όλες τις γεύσεις Schweppes),
(β) Να βρει τον μοναδικό κωδικό κάτω από το δαχτυλίδι ανοίγματος της συσκευασίας Schweppes 330ml (εφεξής ο «Μοναδικός Κωδικός»),
(γ) Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Schweppes Greece www.schweppes.gr,
(δ) Να κάνει εγγραφή ή σύνδεση στην ιστοσελίδα καταχωρώντας το ονοματεπώνυμο, το προσωπικό του e-mail, την χώρα κατοικίας, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του; και
(ε) Να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Προσθήκη Κωδικού», να καταχωρίσει τον Μοναδικό Κωδικό και να πατήσει «Υποβολή Κωδικού» ώστε να συλλέξει πόντους,
(ζ) Να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Δώρα» που βρίσκεται αριστερά της οθόνης, να επιλέξει τα Δώρα που επιθυμεί να διεκδικήσει και εφόσον διαθέτει τους αντίστοιχους πόντους που αναλογούν σε κάθε δώρο, να τους εξαργυρώσει λαμβάνοντας συμμετοχή σε μία ή και περισσότερες ηλεκτρονικές κληρώσεις (εφεξής οι «Κληρώσεις») κάνοντας κλικ στην επιλογή «Μπες στην Κλήρωση» και στη σύνεχεια πατώντας την επιλογή «Επιβεβαίωση Συμμετοχής στην Κλήρωση» που θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη του (εφεξής η «Συμμετοχή»). Αφού ολοκληρωθεί η Συμμετοχή στην κλήρωση, οι πόντοι θα αφαιρεθόυν από τον λογαριασμό του χρήστη αυτόματα και δεν θα επιστραφούν σε περίπτωση αδυναμίας νίκης οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων αλλά και σε καμία άλλη περίπτωση.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν παραπάνω από μία φορά στην ίδια κλήρωση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στο πεδίο «Προφίλ» ώστε να έχουν πρόσβαση στις Συμμετοχές τους. Σε κάθε Δώρο θα εμφανίζεται ένας κωδικός που επιβεβαίωνει τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στην αντίστοιχη κληρώση (εφεξής ο «Κωδικός Συμμετοχής») και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό συμμετοχής στην κλήρωση κατόπιν αιτήσεως του Διοργανωτή ή/και των Συνεργατών του. Επιπλέον στο πεδίο «Προφίλ» εμφανίζεται η ημερομηνία συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στην κλήρωση (στο πάνω δεξιά μέρος της προβολής του Δώρου) καθώς και η ημερομηνία λήξης του Δώρου.

Κάθε Δώρο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (εφεξής «Ημερομηνία Λήξης Δώρου»). Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν ενημερωθούν από τον Διοργανωτή σχετικά με την νίκη τους έως την Ημερομηνία Λήξης Δώρου, υποδηλώνεται ότι δεν έχουν αναδειχθεί ως νικητές.

Κάθε Μοναδικός Κωδικός αντιστοιχεί σε 10 πόντους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Η εξαργύρωση πολλαπλών Μοναδικών Κωδικών και συνεπώς η συλλογή πολλαπλών πόντων αυξάνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις κληρώσεις του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τους Μοναδικούς Κωδικούς με τρόπο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά προβλήματα, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

 

Δώρα – Κληρώσεις

Οι κληρώσεις αφορούν τα διαθέσιμα Δώρα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα Schweppes και θα πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε Δώρο κάθε τελευταία εβδομάδα του μήνα. Η ενημέρωση των Νικητών θα γίνεται μέσω αποστολής e-mail στον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησαν κατά την εγγραφή τους.

Τα διαθέσιμα Δώρα εμφανίζονται επιλέγοντας την κατηγορία «Δώρα» και στη συνέχεια επιλέγοντας «Όλα τα Δώρα» ή/και «VIP Δώρα». Συμμετοχή στις κληρώσεις για τα VIP Δώρα δικαιούνται μόνο οι χρήστες που διαθέτουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από 2.000 πόντους και πάνω (εφεξής τα μέλη του «The Club VIP»). Τα Δώρα ενδέχεται να αλλάξουν ανα πάσα χρονική στιγμή ή/και να εξαντληθούν χωρίς σχετική ειδοποίηση προς τους χρήστες.

Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή με τρόπο δίκαιο που δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν και επιλαχόντες νικητές.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ αυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (ε) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της ιστοσελίδας, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.6. Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρων

Ο νικητής θα ενημερωθεί για το τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραλάβει το δώρο του με e-mail στον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του ήταν μη έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Σε περίπτωση που ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του ή θεωρηθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα (επιλαχόντα). Oι επιλαχόντες νικητές θα ενημερωθούν μέσω e-mail στον προσωπικο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησαν για την εγγραφή τους το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών. Ο μέγιστος αριθμός κλήρωσης επιλαχόντων νικητών είναι 2 φορές.

Κάθε λογαριασμός στο Schweppes Hub θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα φυσικό πρόσωπο με ένα μοναδικό email. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να έχει λογαριασμούς με πολλαπλά διαφορετικά email.7. Η εξαργύρωση Δώρου στον Νικητή τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.9. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.10. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.12. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως ή και την ίδια ημέρα κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.14. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.16. Οι Νικητές και οι επιλαχόντες παραχωρούν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα να δημοσιεύει τα πλήρη ονοματεπώνυμα τους - τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των οποίων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 17- καθώς και τα αντίστοιχα Δώρα που έχουν κληρωθεί σε αυτούς ως ένδειξη διαφάνειας στις διαδικασίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Δηλώνεται ρητά ότι ο σκοπός της δημοσιοποίησης των ονοματεπωνύμων περιορίζεται στους λόγους αύξησης διαφάνειας και δεν γίνεται περαιτέρω χρήση για άλλους σκοπούς. Η δημοσιοποίηση των ονοματεπωνύμων των Νικητών θα πραγματοποιείται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα Schweppes https://schweppes.gr/winners.php.17. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής της συμμετοχής τους, της απονομής των δώρων και της δημοσιοποίησης των ονοματεπωνύμων τους . Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η «Coca-Cola Services NV», ενώ εκτελών την επεξεργασία είναι η Διοργανώτρια. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με το Ν. 4626/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2106888000. Σύμφωνα με το Ν. 4626/2019 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω. Η Coca Cola Services NV θα κρατήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν χρόνο μετά από τη λήξη του διαγωνισμού για την περίπτωση έγερσης τυχόν σχετικών αξιώσεων.

 18. Η Διοργανώτρια ενδεχομένως να συλλέξει προσωπικά δεδομένα μέσω του e-mail schweppesgreece@coca-cola.com, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση των δώρων.19. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της The Coca-Cola Company ή/και του Διοργανωτή.20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.21. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.